ម្ចាស់​ចិញ្ចៀនមាស​សរុប ៣តម្លឹង តាម​ពិត​សុទ្ធតែ​ជា​អតិថិជន UNIDRY សោះ!

កាលពី​ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ២៩ ខែវិច្ឆិកា​នេះ ក្រុមហ៊ុន​ខោ​ទឹកនោម​កុមារ UniDry បាន​បន្ត​ធ្វើការ​ចាប់​រង្វាន់​ចែក​ចិញ្ចៀនមាស​ចំនួន ៣០​ជី ទៅ​កាន់​អតិថិជន​របស់​ខ្លួន​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា ជា​លើក​ទី ២ ។ អតិថិជន​របស់ UniDry ចំនួន ៣០ នាក់​ដែល​បាន​ឈ្នះ​ចិញ្ចៀនមាស​សុទ្ធ​ក្នុង​ម្នាក់ ១ ជី​នេះ គឺ​បាន​ប្រើប្រាស់​ខោ​ទឹកនោម​កុមារ UniDry ហើយ​បាន​ទទួល និង​បំពេញ​ព័ត៌មាន​លើ​សន្លឹក​ឆ្នោត រួច​ដាក់​ចូលរួម​ផ្សងសំណាង​ក្នុង​កម្មវិធី «UniDry ចែក​មាស​សុទ្ធ​សរុប​ចំនួន ១០ តម្លឹង​» របស់​ក្រុមហ៊ុន UniDry Cambodia។

មាស​សុទ្ធសរុប ៣០ជី លើក​ទី២នេះ នឹង​ប្រគល់​ជូន​ទៅ​កាន់​អ្នក​ឈ្នះចំនួន ៣០រូប មាន​រាយ​ឈ្មោះ ខេត្ត​/​ក្រុង និង​លេខ​កូដ​សន្លឹក​ឆ្នោត​ដូច​ខាងក្រោម​នេះ៖

ការ​ចាប់​រង្វាន់​លើក​ទី ២ នេះ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​តាម​រយៈ​ការ​ឡាយ​ផ្ទាល់​លើ​កម្មវិធី​តន្ត្រី​ពិសេស នៃ​ស្ថានីយទូរទស្សន៍​ហង្ស​មាស ។ ហើយ​ការ​ចាប់​រង្វាន់​ដដែល​នេះ​នៅ​សល់​ចំនួន ១ លើក​ចុង​ក្រោយ​ទៀត គឺជា​លើក​ទី ៣ ដែល​នឹង​ធ្វើ​នៅ​ដើម​ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១​ខាង​មុខ​នេះ ។ សម្រាប់​អតិថិជន UniDry ដែល​មិន​ទាន់​មានឱកាស​ឈ្នះ​រង្វាន់ សូម​បន្ត​ប្រើប្រាស់​ផលិតផល UniDry ហើយ​បំពេញ​ព័ត៌មាន​លើ​សន្លឹក​ឆ្នោត រួច​ថត​ផ្ញើរ​ទៅ​កាន់​ហ្វេ​ស​បុក​ផេ​ក UniDry Cambodia ដើម្បី​ចូលរួម​មានឱកាស​ឈ្នះ​ចិញ្ចៀនមាស​សុទ្ធ​ក្នុង​ការ​ចាប់​រង្វាន់​នា​លើក​ទី ៣ ដែល​ជា​លើក​ចុង​ក្រោយ​នេះ ។

សូម​បញ្ជាក់​ថា UniDry Cambodia នឹង​រក្សា​ទុក​សុពលភាព​រយៈពេល ១ ខែ ជូន​អ្នក​ឈ្នះ គិត​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា​នេះ ។ ហើយ​បើ​ក្នុង​ករណី​ក្រុមការងារ​មិន​អាច​ធ្វើការ​ទាក់ ទង​បាន ក្រុមការងារ​នឹង​រក្សា​រង្វាន់​នេះ ទៅ​ចាប់​ជំនួស​នៅ​ការ​ចាប់​រង្វាន់​លើក​ទី ៣ ។ ក្រុមការងារ​របស់ UniDry Cambodia នឹង​ធ្វើការ​ទាក់ទង​ទៅ និង​ប្រគល់​រង្វាន់ ដល់​អ្នក​ឈ្នះទាំង ៣០ នាក់ ក្នុង​ពេល​ឆាប់​ៗ​នេះ ឬ អ្នក​ឈ្នះ​ក៏​អាច​ទាក់ទង​មក​ក្រុមការងារ​ផ្ទាល់​តាម​រយៈ​លេខ​ទូរស័ព្ទ ៖ 011 626 879 ។

ជ្រើសរើស​ខោ​ទឹកនោម​កុមារ UniDry សម្រាប់​កូន​ៗ​របស់​អ្នក គឺ​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ទាំង​គុណភាព ព្រមទាំង​ឱកាស​ផ្សងសំណាង​ក្លាយជា​ម្ចាស់​ចិញ្ចៀនមាស​សុទ្ធ​ថែម​ទៀត​ផង។

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទំនាក់ទំនង​មក​លេខ​ទូរស័ព្ទ ៖ 023 977 805 / 011 626 879 ឬ ទំព័រ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ផ្លូវការ UniDry Cambodia

ការ​ចាប់​រង្វាន់​លើក​ទី ២ នេះ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​តាម​រយៈ​ការ​ឡាយ​ផ្ទាល់​លើ​កម្មវិធី​តន្ត្រី​ពិសេស នៃ​ស្ថានីយទូរទស្សន៍​ហង្ស​មាស ។ ហើយ​ការ​ចាប់​រង្វាន់​ដដែល​នេះ​នៅ​សល់​ចំនួន ១ លើក​ចុង​ក្រោយ​ទៀត គឺជា​លើក​ទី ៣ ដែល​នឹង​ធ្វើ​នៅ​ដើម​ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១​ខាង​មុខ​នេះ ។ សម្រាប់​អតិថិជន UniDry ដែល​មិន​ទាន់​មានឱកាស​ឈ្នះ​រង្វាន់ សូម​បន្ត​ប្រើប្រាស់​ផលិតផល UniDry ហើយ​បំពេញ​ព័ត៌មាន​លើ​សន្លឹក​ឆ្នោត រួច​ថត​ផ្ញើរ​ទៅ​កាន់​ហ្វេ​ស​បុក​ផេ​ក UniDry Cambodia ដើម្បី​ចូលរួម​មានឱកាស​ឈ្នះ​ចិញ្ចៀនមាស​សុទ្ធ​ក្នុង​ការ​ចាប់​រង្វាន់​នា​លើក​ទី ៣ ដែល​ជា​លើក​ចុង​ក្រោយ​នេះ ។

សូម​បញ្ជាក់​ថា UniDry Cambodia នឹង​រក្សា​ទុក​សុពលភាព​រយៈពេល ១ ខែ ជូន​អ្នក​ឈ្នះ គិត​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា​នេះ ។ ហើយ​បើ​ក្នុង​ករណី​ក្រុមការងារ​មិន​អាច​ធ្វើការ​ទាក់ ទង​បាន ក្រុមការងារ​នឹង​រក្សា​រង្វាន់​នេះ ទៅ​ចាប់​ជំនួស​នៅ​ការ​ចាប់​រង្វាន់​លើក​ទី ៣ ។ ក្រុមការងារ​របស់ UniDry Cambodia នឹង​ធ្វើការ​ទាក់ទង​ទៅ និង​ប្រគល់​រង្វាន់ ដល់​អ្នក​ឈ្នះទាំង ៣០ នាក់ ក្នុង​ពេល​ឆាប់​ៗ​នេះ ឬ អ្នក​ឈ្នះ​ក៏​អាច​ទាក់ទង​មក​ក្រុមការងារ​ផ្ទាល់​តាម​រយៈ​លេខ​ទូរស័ព្ទ ៖ 011 626 879 ។

ជ្រើសរើស​ខោ​ទឹកនោម​កុមារ UniDry សម្រាប់​កូន​ៗ​របស់​អ្នក គឺ​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ទាំង​គុណភាព ព្រមទាំង​ឱកាស​ផ្សងសំណាង​ក្លាយជា​ម្ចាស់​ចិញ្ចៀនមាស​សុទ្ធ​ថែម​ទៀត​ផង។

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទំនាក់ទំនង​មក​លេខ​ទូរស័ព្ទ ៖ 023 977 805 / 011 626 879 ឬ ទំព័រ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ផ្លូវការ UniDry Cambodia